PlayCap OÜ on HUBELINO toodete ametlik maaletooja Eestis. Meie e-poe valikus olevad tooted asuvad kõik Tallinna laos ning nende tarneaeg on vastavalt tarneviisile kuni 5 tööpäeva! Kiiremate tellimuste täitmiseks palume võtta ühendust klienditoega. Toodete edasimüügi küsimustes palume pöörduda klienditoe poole.

PlayCap OÜ

Tel: +372 517 7747
E-mail: info@playcap.ee

Privaatsus

 

VERSIOON kinnitatud 01.12.2018

Meie jaoks on tähtis Teie privaatsus ja isikuandmete ohutus. Täites Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), tagame Teile eriti läbipaistva ja õiglase Teie isikuandmete töötlemise.

Käesoleva privaatsuspoliitika annab ülevaate Teie õiguste  ja Teie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.  

Teie andmehaldur on PlayCap OÜ, juriidilise isiku registrikood 12956376, Hobujaama 4, Tallinn 10151, kontakttelefon  +372 5177747; meiliaadress: info@playcap.ee.

Teie isikuandmete ohutuse eest hoolitseb ka Meie poolt määratud sõltumatu andmekaitseametnik: telefon: +372 5177747, meiliaadress: info@playcap.ee.

Käesolev Privaatsuspoliitika:

 • selgitab, mida me teeme Kliendi* ja/või Ostja isikuandmetega;
 • selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid;
 • aitab Kliendil ja/või Ostjal aru saada, kuidas tema isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on Kliendi ja/või Ostja õigused oma isikuandmetega seoses.
 • PlayCap OÜ Kliendiks nimetatakse isikut, kes on ilma ostu sooritamata ennast e-poes või jaekaupluses Kliendiks registreerinud.


Üldist

 • Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on PlayCap OÜ, juriidilise isiku registrikood 12956376, Hobujaama 4, Tallinn 10151.
 • Kliendi ja/või Ostja isikuandmete töötlemisel järgib PlayCap OÜ ja Euroopa Liidu õigusakte.
 • Kõik PlayCap OÜ valduses olevad Kliendi ja/või Ostja isikuandmed on kogutud otse Ostjalt ja/või Kliendilt.
 • Kasutame Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid eesmärkidel, milleks OÜ PlayCap neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses. Juhul, kui isikuandmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame liigsed isikuandmed järgnevalt:
  • Kliendikaardi andmed 7 aasta möödumisel andmete kogumisest.
  • E-poe kasutajakonto andmed 7 aasta möödumisel andmete kogumisest.
  • Ostja isikuandmed kustutame 7. aasta möödumisel ostu sooritamisest.
  • PlayCap OÜ võib muuta Privaatsuspoliitikat igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.


Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

 • PlayCap OÜ Kliendil ja/või Ostjal on võimalik liituda otseturunduse pakkumistega.
 • Otseturunduskanalid hõlmavad endas SMS - sõnumeid, e-kirju ja tavaposti.
 • PlayCap OÜ edastab otseturunduse eesmärgil otseturundusteenuse pakkujatele Kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.
 • PlayCap OÜ Klient ja/või Ostja annab vabatahtlikult nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.
 • Nõusoleku otseturunduseks annab Klient ja/või Ostja, lisades vajaliku märgistuse nõusoleku kastikesse.
 • Nõusoleku isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemiseks annab Klient ja/või Ostja vabatahtlikult e-poes kasutajaks registreerides; e-poes ostu sooritades; täites vajalikud väljad e-poe kodulehte külastades; või täites jaekaupluses kliendikaardi registreerimisvormil vajalikud väljad.
 • PlayCap OÜ edastab Ostja ja/või Kliendi isikuandmeid otseturundusteenust osutavatele koostööpartneritele.
 • Kliendil ja/või Ostjal on õigus enda nõusolek isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta eelnevat isikuandmete töötlemist, mis põhines Kliendi ja/või Ostja eelneval nõusolekul.
 • Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil lõpetatakse Kliendi ja/või Ostja poolt isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtmisega.
 • PlayCap OÜ e-pood kasutab õigustatud huvi alusel infotehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad Kliendile ja/või Ostjale saata personaalseid pakkumisi.
 • Klient, kes on ennast e-poes registreerinud kasutajaks, saab e-poodi sisse logides/otse pöördudes PlayCap OÜ andmekaitseametniku poole igal ajal tagasi võtta  oma nõusoleku otseturundusmaterjalide saamiseks.
 • Klient ja/või Ostja võib igal ajal taotleda enda isikuandmete kustutamist, parandamist, uuendamist, töötlemise peatamist, mis on kogutud otseturunduse eesmärkidel. Isikuandmete kustutamiseks, uuendamiseks või töötlemise peatamiseks peab Klient ja/või Ostja saatma e-kirja aadressil inf@playcap.ee.


Ostja isikuandmete töötlemine ostu-müügilepingu täitmiseks

 • Ostjalt kogutakse isikuandmeid ostu-müügilepingu sõlmimiseks.
 • Ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vaja Ostjalt koguda järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja aadress kullerteenuse vahendusel kauba kättetoimetamiseks.
 • Ostu-müügilepinguga kogutud Ostja isikuandmeid võib PlayCap OÜ edastada kolmandatele lepingulistele partneritele (pakiveoteenuse/kullerteenuse/otseturundusteenuse osutajad).
 • Ostu-müügilepingu sõlmimisel kogutud Ostja isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise seadusest tulenevalt 7 aastat.


Kliendi ja Ostja õigused

PlayCap OÜ-le on Kliendi ja/või Ostja õigused prioriteetsed, seega järgnevalt pakume ülevaate kõigist Kliendi ja Ostja õigustest seoses enda isikuandmetega.

Kliendil ja Ostjal on järgmised õigused:

 • Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal võimalik pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega PlayCap OÜ poole kirjutades e-posti aadressile info@playcap.ee.
 • Klient ja/või Ostja võib igal ajal pöörduda PlayCap OÜ poole, et saada ligipääs enda isikuandmetele.
 • Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal õigus pöörduda PlayCap OÜ poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.
 • Klient ja/või Ostja võib paluda OÜ-l PlayCap kustutada enda isikuandmed (õigus olla unustatud).
 • Klient ja/või Ostja võib paluda PlayCap OÜ-l piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.
 • Klient võib paluda PlayCap OÜ-l enda isikuandmed üle kanda uue vastutava töötleja valdusesse.
 • Klient ja/või Ostja võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad tema isikuandmete töötlemist, PlayCap OÜ andmekaitseametniku poole, e-posti aadressil info@playcap.ee.
 • PlayCap OÜ Kliendil ja/või Ostjal on õigus pöörduda seoses isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.


Kliendi ja/või Ostja isikuandmete edastamine

PlayCap OÜ edastab Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

 • Lepingu alusel veo - või kullerteenuse pakkujatele;
 • Nõusoleku alusel otseturundusteenuse pakkujatele;
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisteenuse osutajale;
 • Lepingu alusel infotehnoloogiliste teenuste pakkujatele;
 • Muudeks seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 
Andmekaitseametnik

 • PlayCap OÜ andmekaitseametnik on Aimar Roosalu.
 • PlayCap OÜ andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti teel, aadressil info@playcap.ee.
 • Andmekaitseametnikul on kohustus Kliendi ja/või Ostja pöördumistele vastata hiljemalt peale 30 päeva möödumist alates e-kirja kättesaamisest.


Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

 • Tagamaks Kliendi ja/või Ostja isikuandmete kõrge kaitstus, võtab PlayCap OÜ kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.
 • PlayCap OÜ tagab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.
 • Kõiki PlayCap OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus kogutud Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritajal isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.


Küpsised

PlayCap OÜ võib oma veebilehel playcap.ee ja teistel PlayCap OÜ veebilehtedel kasutada küpsiseid (cookies), nt veebilehe kasutuse jälgimiseks ja reklaami suunamiseks. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse külastatud veebilehelt kasutaja arvutisse ja mida kasutatakse lehekülje külastuse hõlbustamiseks. Küpsised ei kogu külastajat tuvastavaid andmeid ega võimalda ligipääsu informatsioonile külastaja arvuti kõvakettal. Küpsised on külastaja arvuti brauseri poolt vaikimisi seades tõenäoliselt lubatud, kuid brauseri seadetes on võimalik küpsised ka keelata. Täpsema info annavad vastava brauseri tootja juhised. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht tõrgeteta toimida.

Sotsiaalvõrgustike ikoonid

Sotsiaalvõrgustike, näiteks Facebook ja YouTube jt, ikoonide rakendamiseks ja vastavate võrgustike ja väliste internetilehtedega sidumiseks on kasutusel nendest, väljaspool PlayCap OÜ kontrolli asuvatest domeenidest pärinevad skriptid. Külastaja peab arvestama, et väliste skrpitide abil seotud internetilehed võivad koguda tõenäoliselt teavet külastaja internetikasutuse kohta, kaasa arvatud käesoleval lehel. Klõpsates mõnda nendest ikoonidest registreerivad need internetilehed antud toimingu ja võivad sellist teavet kasutada. Soovitame kontrollida iga internetilehe vastavaid poliitikaid, saamaks teavet, kuidas täpselt teavet kasutatakse ja kuidas sellise teabe andmisest keelduda või seda kustutada.


Isikuandmete vastuvõtjad

Kliendi tellimused ja arved:

 • Erply laohaldus ja majandustarkvara


Tarnijad - tellimuste edastamiseks:

 • DPD EESTI AS  ja selle grupi ettevõtted
 • ITELLA ESTONIA OÜ ja selle grupi ettevõtted
 • AS Eesti Post (Omniva) ja selle grupi ettevõtted
 • TVC OÜ – Logistika ja laoteenuste pakkuja


Maksevahendajad - tellimuste eest tasumiseks:

 • Swedbank AS
 • SEB AS
 • Luminor AS
 • Nets Estonia AS
 • LHV Pank AS
 • Maksekeskus AS


Statistika kogumine - info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil:

 • Google Analytics


Muud osapooled:

 • Roller Äritarkvara OÜ (Shoproller poe platvorm)